Тел. +359 889958775

Структурни кабелни системи

Структурни кабелни системи

Структурното окабеляване или както е известно Структурни Кабелни Системи (СКС) обединяват в една обща система много различни по своето предназначение и функционалност подсистеми за обмен на информация като: компютърни мрежи, телефонни сигнални мрежи, системи за контрол и безопасност, видеонаблюдение и т.н. Създаването на такава универсална кабелна система облекчава значително процедурите по управление, контрол и поддръжка на всички вградени подсистеми, като заедно с това осигурява висока надеждност при функциониране им. Основно преимущество на структурните кабелни системи е използването на единна кабелна преносна система осигуряваща всички услуги като: пренос на данни, глас и видеосигнали. При структурното окабеляване се използват стандартни компоненти и материали, като розетките на работните места са унифицирани и позволяват свързване на различни видове оборудване към тях, чрез това се оправдават инвестициите, след продължителна експлоатация на изградената мрежата. Структурните кабелни системи осигуряват значителна гъвкавост и възможност за лесни изменения и допълнения на всички съществуващи системи. Друга важна положителна страна на структурните мрежи е възможността да се използват едновременно няколко различни мрежови протокола и не зависят от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване. Кабелните системите дават възможност за управление и администриране от минимален обслужващ персонал. Изградените кабелни трасета могат да бъдат, както с медни кабели, така и с оптични, като се допуска в една мрежа и комбинирането на двата вида оптични и медни кабели.

Структурното окабеляване трябва да покрива точно определени стандарти, които се различават при инсталация в офиси, бизнес сгради, центрове за съхранение на данни, комуникационни възли и др. Стандартите се разделят на 3 вида:

  • EIA/TIA 568A – това е първия световен стандарт за структурно окабеляване който е създаден в САЩ. На базата на този стандарт с някои промени са създадени Световният и Европейският.
  • CENELEC EN 50173 – европейски стандарт за кабелни системи известен в Англия BS EN 50173
  • ISO/IEC 11801 – националният ISO стандарт за структурни кабелни системи

Тези стандарти трябва да се следват стриктно от всички дейности свързани с изграждането на една Структурна Кабелна Система – проектиране, изтегляне и аранжиране на всички необходими кабелни трасета и материали. Повечето от големите производители дават гаранция на изградените кабелни системи до 25 години в случай, че всички от веригата на изграждане са работили съгласно приетите стандарти.