Тел. +359 889958775

Системи за видеонаблюдение

Системи за видеонаблюдение

Видеонаблюдението е основният градивен елемент на всяка професионална система за сигурност. За целта се използват различни по тип видеокамери, в зависимост от предназначението и работната среда и цифрови устройства за запис, обработка и съхранение на информацията.

Цифровата система за видео наблюдение гарантира високо ниво на организацията и контрола във Вашата компания, офис, дом. Чрез нея можете да наблюдавате Вашата собственост от почти всяко място на света, като за целта е необходимо да имате инсталирана система и достъп до интернет.

Основни предимства на системата за видеонаблюдение:

  • Предотвратяване на кражби и престъпления
  • Подобряване на производствения процес
  • Отдалечен мениджмънт и контрол
  • Оптимизиране на операциите
  • Отдалечена проверка на фалшиви сработвания на охранителната система
  • Осигуряване безопасна среда на служители, семейство, приятели

Дружеството работи с партньори осъществяващи дистанционен мониторинг, наблюдение в реално време и реакция с автопатрулни екипи при опит за проникване или саботаж.