Тел. +359 889958775

Сигнално-охранителни системи

Сигнално-охранителни системи

Сигнално-охранителните системи са предназначени за регистриране на злоумишлени прониквания в собствеността и известяване за алармено събитие в специализиран диспечерски пункт или локална-ведомствена охрана, чрез техническа система от електронни устройства. За целта се използват детектори и контролна апаратура с различно предназначение, в зависимост от спецификата, релефа и климатичните условия на охранявания обект. За най-оптимална защита, предварително се осъществява проучване и проиграване на всички възможни ситуации за взлом и саботаж, след което се подбира най-ефективната техника, съобразена с финансовите възможности на клиента. Дружеството предлага разнообразни технически решения за изграждане на различни по мащаби и структура сигнално-охранителни системи на административни и офис сгради, държавни и частни структури с множество офиси, военни бази, банки, пощи, хотели, болници, общежития, хипермаркети, търговски центрове, музеи, стадиони и спортни зали, промишлени предприятия, индустриални и бизнес паркове, жилищни сгради и др., на няколко нива (външен периметър по оградата, външен периметър на сградата, вътрешно пространство на всяко отделно помещение, охрана на отделни точки, като метални каси, сейфове, картини, ценни предмети и др.), след което по желание на клиента, може да централизира изградената системата за отдалечен мониторинг в диспечерски център и реакция с автопатрулни екипи.