Тел. +359 889958775

Пожароизвестяване и пожарогасене

Пожароизвестяване и пожарогасене

Пожароизвестяване

Пожароизвестителните системи са предназначени за противопожарна охрана на малки, средни, големи обекти, както и на супер големи комплекси от сгради, където има голямо струпване на хора и необходимост от сигурна детекция и точно локализиране на пожар. В зависимост от големината, сложността и архитектурата на сградата се използват самостоятелни системи – конвенционални и адресируеми. Конвенционалните пожароизвестителни системи са предназначени за сравнително по-евтина противопожарна охрана на малки и средни сгради, където има по-малък риск от пожар и необходимост от относително сигурна детекция и зоново локализиране на пожар. Интерактивните цифрови адресируеми пожароизвестителни системи имат подобрен имунитет срещу фалшиви аларми, по-надеждно откриване на пожари, леснота на работа с контролния панел и представляват една от най-надеждните пожароизвестителни системи . Типичното приложение на Интерактивните цифрови адресируеми пожароизвестителни системи е за административни и офис сгради, хотели, болници, студентски общежития, хипермаркети, търговски центрове, стадиони и спортни зали, промишлени предприятия, големи жилищни сгради, индустриални и бизнес паркове и др.

Автоматични пожарогасителни системи

Аерозолни пожарогасителни системи предназначени са за гасене и локализация на пожари на твърди горими материали, хартия, лесно възпламеняващи се течности, горими изолационни материали, оборудване и материали намиращи се под напрежение. Гасителният ефект се осъществява чрез химическа реакция на аерозолният агент и осъществява ефективно гасене на пожара, без да нанася вреда на хората, сградата и оборудването в нея .

Газово пожарогасене – ARGONITE, FM 200, CO2, INERGENE

Предназначени са за гасене и локализация на пожари на твърди горими материали, хартия, лесно възпламеняващи се течности, горими изолационни материали, оборудване и материали намиращи се под напрежение. Гасителният ефект се осъществява чрез впръскване на пожарогасителен газ и осъществява ефективно гасене на пожара, без да нанася вреда на хората, сградата и оборудването в нея .

Аерозолните и газовите пожарогасителни системи са с основно предназначение за обезопасяване на сървърни помещения, центрове за данни, архивни помещения, трезори, музеи, електро табла, кабелни подвали, производствени помещения, транспортни средства, инкасо автомобили, обекти на енергетиката и нефтопреработката и много др.