Тел. +359 889958775

Контрол на достъп и работно време

Контрол на достъп и работно време

Системите за контрол на достъп са предназначени за осъществяване на пропусквателен режим, ограничаващ достъпа до конкретен обект, помещение, сгради с обществен или частен характер. Системите могат да се изградят, като автономни (само с функция за пропускване до конкретен обект или помещение) или централизирани (автоматизирано управление и наблюдение на достъпа, посредством сървърно базиран софтуер). При вторият вид е възможно изготвяне на справки за работно време на служителите. Като заключващи механизми се използват различни блокиращи устройства (бариери, турникети, брави и други електрически заключващи механизми).