Тел. +359 889958775

АБОНАМЕНТНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

АБОНАМЕНТНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирмата притежава национален лиценз и необходимото оборудване, за обслужване на противопожарни системи и съоръжения – противопожарни кранове, системи за пожароизвестяване и пожарогасене, системи за димоотвеждане, системи за оповестяване и евакуация.