Тел. +359 889958775

Услуги

АБОНАМЕНТНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Фирмата притежава национален лиценз и необходимото оборудване, за обслужване на противопожарни системи и съоръжения – противопожарни кранове, системи за пожароизвестяване и пожарогасене, системи за димоотвеждане, системи за оповестяване и евакуация.

УМЕН ДОМ – Системи за автоматизация

Системите УМЕН ДОМ са функционално и гъвкаво решение за ефективен контрол и централизирано управление на всички електроконсуматори и процеси във Вашата сграда. Чрез задаване на различни сценарии, може да се осъществява цялостно управление по зададени режими и графици. С натискането на един бутон – локално в къщата […]

Сигнално-охранителни системи

Сигнално-охранителните системи са предназначени за регистриране на злоумишлени прониквания в собствеността и известяване за алармено събитие в специализиран диспечерски пункт или локална-ведомствена охрана, чрез техническа система от електронни устройства. За целта се използват детектори и контролна апаратура с различно предназначение, в зависимост от спецификата, релефа и климатичните […]

Системи за видеонаблюдение

Видеонаблюдението е основният градивен елемент на всяка професионална система за сигурност. За целта се използват различни по тип видеокамери, в зависимост от предназначението и работната среда и цифрови устройства за запис, обработка и съхранение на информацията. Цифровата система за видео наблюдение гарантира високо ниво на организацията и […]

Пожароизвестяване и пожарогасене

Пожароизвестителните системи са предназначени за противопожарна охрана на малки, средни, големи обекти, както и на супер големи комплекси от сгради, където има голямо струпване на хора и необходимост от сигурна детекция и точно локализиране на пожар. В зависимост от големината, сложността и архитектурата на сградата се използват самостоятелни системи – конвенционални и адресируеми.

Контрол на достъп и работно време

Системите за контрол на достъп са предназначени за осъществяване на пропусквателен режим, ограничаващ достъпа до конкретен обект, помещение, сгради с обществен или частен характер. Системите могат да се изградят, като автономни (само с функция за пропускване до конкретен обект или помещение) или централизирани (автоматизирано управление и наблюдение […]

Системи за озвучаване и оповестяване

Представляват самостоятелно функциониращи системи, имащи за цел да излъчат гласови съобщения при пожар и/или евакуация при бедствия или аварии. Тези системи получават сигнал за аларма от системата за пожароизвестяване, с която имат връзка, след което най-често автоматично подават предупредителни тонални сигнали, последвани от предварително запаметени едно или […]

Структурни кабелни системи

Структурното окабеляване или както е известно Структурни Кабелни Системи (СКС) обединяват в една обща система много различни по своето предназначение и функционалност подсистеми за обмен на информация като: компютърни мрежи, телефонни сигнални мрежи, системи за контрол и безопасност, видеонаблюдение и т.н.